...

Pelletsfarm s.c., realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego pelletu zoologicznego dla firmy Pelletsfarm”
Numer projektu: RPWM.01.02.02-28-0003/19

Cele projektu: Podniesienie innowacyjności firmy PELLETSFARM poprzez wdrożenie we własnej działalności innowacyjnego pelletu zoologicznego, dzięki prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, wskutek czego począwszy od roku 2021 wzrosną przychody firmy.

Planowane efekty:
– poszerzenie oferty firmy PELLETSFARM o nowatorską gamę produktów- innowacyjnego pelletu zoologicznego o unikalnych, niedostępnych obecnie na rynku cechach, co będzie miało bezpośredni wpływ na umocnienie pozycji PELLETSFARM na rynku, jako producenta innowacyjnych rozwiązań, opartych na własnych pracach nadawczo-rozwojowych;
– poszerzenie rynków zbytu (w tym zagranicznych) i zwiększenie portfela klientów, co monitorowane będzie poprzez wartość przychodów ze sprzedaży;
– wdrożenie innowacyjnego produktu opracowanego w oparciu o prace badawczo-rozwojowe, nabyte od jednostki naukowej/grupy badawczej

Wartość projektu: 1 793 784,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 068 212,95 zł

Pelletsfarm s.c., realizuje projekt pt. „ Rozbudowa wraz z modernizacją hali magazynowo – produkcyjnej oraz remontem pomieszczeń socjalnych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zasilających suszarnię i linię do produkcji pelletu ze słomy, zbóż i kukurydzy oraz linię do pakowania siana dla zwierząt”
Numer projektu: 00359-84000-OR1400046/22

Cele projektu: Wzrost konkurencyjności oraz świadomości ekologicznej firmy PELLETSFARM poprzez wdrożenie we własnej działalności agro pelletu zoologicznego, zmniejszenie kosztów produkcji poprzez zredukowanie zużycia zasobów energii elektrycznej, dzięki termomodernizacji hali oraz źródłom energii odnawialnej, wskutek czego począwszy od roku 2024 wzrosną przychody firmy.

Planowane efekty:
– poszerzenie oferty firmy PELLETSFARM o nową gamę produktów – agro pelletu zoologicznego, co będzie miało bezpośredni wpływ na umocnienie pozycji PELLETSFARM na rynku i zdobycie nowych odbiorców
– poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów, co monitorowane będzie poprzez wartość przychodów ze sprzedaży;
– zmniejszenie kosztów produkcji poprzez zredukowanie zużycia zasobów energii elektrycznej, dzięki termomodernizacji hali oraz źródłom energii odnawialnej

Wartość projektu: 1 482 985,37 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 741 492,67 zł

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.